پیشینه زیکو

پیشینه زیکو

40 سال با زیکو

در ادامه می‌توانید دستاوردهای ZICO را بر حسب سال مطالعه نمایید.

طراحی و تولید اولین کوره دوار ذوب چدن در کشور ایران

1363

تولید جرم‌های دیرگداز مورد استفاده در کوره‌های دوار

1368

تولید جرم‌های دیرگداز سیلیسی مورد استفاده در کوره‌های القایی

1373

تولید جرم‌های دیرگداز ریختنی و سیمانی مورد استفاده در صنعت فولاد و چدن

1378

تولید جرم‌های دیرگداز منیزیایی مورد استفاده در صنعت فولاد

1385

ساخت کارخانه جدید، مجهز به 4 خط مکانیزه تولید

1390

تولید جرم‌های دیرگداز مورد مصرف در کوره‌های قوس

1393

اخذ مدرک دانش بنیان بابت فعالیت‌های علمی شرکت

1395

تولید اولین جرم دیرگداز آلومینا اسپینل در کشور ایران

1396

40 سال با زیکو

در ادامه می‌توانید دستاوردهای ZICO را بر حسب سال مطالعه نمایید:

1363

طراحی و تولید اولین کوره دوار ذوب چدن در کشور ایران

1368

تولید جرم‌های دیرگداز مورد استفاده در کوره‌های دوار

1373

تولید جرم‌های دیرگداز سیلیسی مورد استفاده در کوره‌های القایی

1378

تولید جرم‌های دیرگداز ریختنی و سیمانی مورد استفاده در صنعت فولاد و چدن

1385

تولید جرم‌های دیرگداز منیزیایی مورد استفاده در صنعت فولاد

1390

ساخت کارخانه جدید، مجهز به 4 خط مکانیزه تولید

1393

تولید جرم‌های دیرگداز مورد مصرف در کوره‌های قوس

1395

اخذ مدرک دانش بنیان بابت فعالیت‌های علمی شرکت

1396

تولید جرم‌های دیرگداز مورد مصرف در کوره‌های قوس

کوره دوار قدیمی

ارتباط با ما

ایران، تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، ابتدای خیابان سیمای ایران، ساختمان تجاری-اداری لیدوما سنتر، طبقه 7، واحد 9

021-86091225
021-86091363